تماس با هوم شیک

رسالت - بنی هاشم - خیابان نصیبی - پلاک ۸۵

info@homeshik.com

پشتیبانی ۲۶۳۲۶۳۱۳ - ۲۶۳۲۶۳۹۲

 مشاوره در اجرا فروش ۰۹۱۲۴۲۲۱۹۱۴

مدیریت ۰۹۱۹۸۰۷۹۰۳۰

فروش سایر اقلام ۰۹۱۶۸۲۲۱۵۸۴